สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA Support Team)

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA Support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กับผู้บังคับบัญชา โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว