ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารปัญญาวุธ” โรงเรียนบ้านท่าหินโงม

วันที่  8 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ”อาคารปัญญาวุธ”  อาคารเรียน 216ล./57-ก  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จาก สพฐ. จำนวน 21,216,500 บาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  16 ห้องเรียน  ขนาด 14.5×80 เมตร  ใช้เป็นอาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1-3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีสุข รู้สึกปลอดภัย และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  ในการนี้มีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว  คณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน