โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “นักศึกษาวิชาทหาร” ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “นักศึกษาวิชาทหาร” ประจำปี 2566 โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(พิเศษ)หญิง วลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร

นอกจากพิธีปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหารแล้วยังมีกิจกรรมเล่าประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักษาวิชาทหารที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างสมควรได้รับการยกย่อง และกิจกรรม รด.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของนักศึกษาวิชาทหารและรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารในอดีตที่ผ่านมา

……………………………………..

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม / รายงาน