สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อ 6 พฤษภาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง สุทไธสวรรย์ปราสาท และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางความสนใจ ปลื้มปีติ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของชาวจังหวัดพิจิตร