ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด สระบุรี  ณ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

pasuta susadapong