สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยห้วยใจ”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยห้วยใจ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายปินใจ ให้ใส สะอาด สวยงาม เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะมลพิษทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ณ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน