สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียน UTT1 RUN FOR CHILD Uthai Chaiyo

           เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ ( 16 ธันวาคม 2566 ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุทัยธานี  นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียน UTT1 RUN FOR CHILD Uthai Chaiyo โดยมีนายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน 

           กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียน UTT1 RUN FOR CHILD Uthai Chaiyo  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดี และที่สำคัญรายได้จากค่าสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะนำไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ และความถนัดของนักเรียน

            กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียน UTT1 RUN FOR CHILD Uthai Chaiyo ในครั้งนี้ มี 2 ระยะทาง คือ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 600 คน แบ่งเป็น ระยะทาง 3 กิโลเมตร จำนวน 400 คน และระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 200 คน