กลุ่มโรงเรียนสว่างสมบูรณ์ สพป.อุทัยธานี เขต๑ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางณัชทลิดา ตันมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนางอัชรา มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุนีย์ สมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนสว่างสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม และเพื่อคัดตัวนักกี่หาในระดับต่อไป โดยจัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย ๖ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เชปักตะกร้อ เปตองและเทเบิลเทนนิส โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์