สพป.ระยอง เขต ๒ ส่งนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาช่างยนต์ ลงทะเบียนเรียนฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผอ.มาโนช กุลนาแพง (ประธานเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.รย.๒)    ผอ.ปัญญา กันเกตุ, ผอ.มานพ หาที่ถูก, ผอ.วิสูตร อุดมพฤกษชาติ และคณะครู นำนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาช่างยนต์  ของโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จำนวน ๑ คน, โรงเรียนวัดป่ายุบ จำนวน ๑ คน, โรงเรียนบ้านสีระมัน จำนวน ๕ คน, โรงเรียนบ้านยางเอน จำนวน ๒ คน, โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จำนวน ๒ คน, โรงเรียนบ้านสองสลึง จำนวน ๑ คน, โรงเรียนวัดเกาะลอย จำนวน ๑ คน, โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จำนวน ๓ คน และโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน รายงานตัว  ลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพช่างยนต์ เข้าค่ายคุณธรรมและส่งตัวเข้าสถานประกอบการที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อย…