+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน++

^^^ วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม,บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมรับฟังประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ ดังนี้

1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป

2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV

5.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง

+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++

           

ธีรธิดา พรหมมาแบน