สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำโดย ดร.กิตติพงษ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 และบุคลากรในสังกัดกว่า 60 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

 

ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดนิทรรศการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ สร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ., กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2, การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้คณะศึกษาดูงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนี้ คณะศึกษาดูงานได้ชมอาคารสถานที่ในกลุ่มต่างๆ และห้องศาสตร์พระราชา ซึ่งได้รวบรวมทฤษฎี หนังสือพระบรมราโชวาท และหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างยิ่ง