ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ โดยมี นายประภาส กองจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ได้จัดการแข่งขันเป็น 2 แห่ง ได้แก่ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีแก้งคร้อ และโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

 

พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับคณะครู นักเรียน อย่างยิ่ง