ผอ.สพป.แม่อ่องสอน เขต 1 เปิดงานกีฬา กรีฑาสี ดอกบัวเกมส์ อนุบาลแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานกีฬา กรีฑาสี ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 38 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยท่านผู้อำนวยการ ได้ฝากแง่คิดให้กับนักเรียนทุกคน ไม่ว่าการแข่งขันวันนี้จะแพ้หรือชนะ นักเรียนจะได้รู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกทักษะการงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก รักในการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน / ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน