ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.&บอร์ดบริหารสำนักงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์, นายไกยูล เกษสุพรรณ์ ,นายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 1/2567 หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมบอร์ดบริหารของสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ติดตามภาระงานของแต่ละกลุ่มงานที่มีความเร่งด่วน เพื่อให้ทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำการทำงานของแต่ละกลุ่มงานให้มีความสอดคล้อง ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ณ ห้องประชุมสามหมอก ( ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 )//ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน