สพม.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่และการประชุมเพื่อมอบนโยบาย

วันที่ 8 มกราคม 2567 : ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ในการลงพื้นที่และการประชุมเพื่อมอบนโยบาย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 – 7 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

Google Drive

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา