ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปฐมนิเทศ ผอ.ร.ร.รายใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน พร้อมปฐมนิเทศให้โอวาทเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมีนายวิรัตน์ กะตะศิลา นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี