เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่  13 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจานแสนไชย ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 นายสมนึก สังข์ขาว นายกเทศมนตรีตำบลจานแสนไชย ผู้บริหารสถารศึกษาในเขตบริการ ให้การต้อนรับ และมีนางสาวประไพริน  นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางสาวสมนึก  แซ่อึ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกาศึกษา ร่วมในพิธี