ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมรกต โรงเรียนราษีไศล ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 อำเภอราษีไศล ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาราษีไศล บึงบูรพ์ ศิลาลาด เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนี้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อุทิศตนปฏิบัติงานมีผลงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดี และให้โอวาทแก่คณะครูฯ โดยมีนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สถานที่จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อำเภอศิลาลาด อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ตามลำดับ