งานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

นายศุภกร วิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 และบุคลากรกลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี