งานวันครู ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

นายศุภกร วิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

นายวุฒิชัย บุญหล่ำ และ ดร.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และ คณะกรรมการการจัดงาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานพิธีวันครู โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีโดยมีกิจกรรมหลัก พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี