สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาฯ กพฐ.) เป็นประธาน