สพป.กระบี่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงพื้นที่กระบี่ ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

 

                /////วันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  กับนายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ พร้อมนายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะ   โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ