สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้าง ตลอดจนข้าราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการตลอดจน ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี