สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม