สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาภาษาไทยเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัด การเรียนรู้เชิงรุกวิชาภาษาไทย เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมี นายกฤช กาหยี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม พระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1