สพป.ตราด ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ร่วมรับฟังนโยบาย ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดตราด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมทั้งมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ในการนี้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ร่วมรับฟังนโยบาย ผ่านระบบ Google meet

Latest posts by นางสุชีรา นามเกียรติ (see all)