กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ — ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ​ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง โดยมีนายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผอ.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู
กับคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูจังหวัดสมุทรปราการ

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมให้แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูกับคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการในการปรับโครงสร้างหนี้ครูพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้าง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

วัดพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และตรวจสภาพอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ซึ่งการวัดพื้นที่ครั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ตรวจสภาพอาคารโรงอาหารที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายได้ จึงเห็นควรดำเนินการรื้อถอนต่อไป นางพันวลี ใจมั่น ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี รองผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วัดพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙
และวัดพื้นที่สำรับการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ณ โรงเรียนสุเหร่าบางปลา

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางปลา เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงขนาด ๑๒ ห้องเรียน และวัดพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ซึ่งการวัดพื้นที่ครั้งนี้ ปรากฎว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นายวิชิต ยาก่ำ ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางปลา และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก