สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม