สพม.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ระดับตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.

          นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ คณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ซึ่งกำหนดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามสอบในสังกัด สพม.มหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 14 สนามสอบ

.

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10TEvHsFxiE-5WFF1mNsLYaaPo0c57esv

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)