สพป.ตรัง เขต 1 ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้ประสานงานระดับอำเภอ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของ สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา จำนวน 16 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สพป.ตรัง เขต 1 อ.เมือง จ.ตรัง