สพม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 .

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1xF6i-Afq5t5pRnTmsDfeEW5CTxBC7reK

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)