สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

        นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนอนุบาลทัพทันฯ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ โรงเรียนบ้านวังเตย โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างและโรงเรียนบ้านทุ่งมน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปได้ด้วยความรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  โดยมี ดร.สมาพร  ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑