สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าทำการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายสุชาติ ศรีหานารถ ผอ.โรงเรียนวัดบางบ่อ และ นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าทำการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา นายพจน ทาหนองบัว ผอ.โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ