กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ — ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจสอบสภาพห้องส้วมและโดมอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เพื่อตรวจสอบสภาพห้องส้วมและโดมอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงสวยงาม มีสภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในขั้นตอนต่อไป นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจสภาพอาคารเรียนที่ฝ้าเพดานทะลุ และเสาผุกร่อน ณ โรงเรียนคลองบางกะอี่

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกะอี่ เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่ฝ้าเพดานทะลุ และมีสภาพเสาผุกร่อน โดยเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีสภาพแข็งแรงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัยในขั้นตอนต่อไป นางสุประวีณ์ เวียงสุข ผอ.โรงเรียนคลองบางกะอี่ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ