สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับมอบนโยบายการรับนักเรียนฯ และชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

.

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1UdUp_Ft6cTmTCG7uZ12BZarEfZ-NU0hk

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)