สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางกชพร มณีพงษ์ นายสุวิทย์ เพียรชนะ และนายอาณํติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการการทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินฯทุกเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  

เพื่อให้ทุกสถานีได้รับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเร่งด่วน

………………………………………………

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ / รายงาน