นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการการแสดงบนเวที เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวัฒนธรรมนักเรียนนานาชาติของมณฑลส่านซี 陕西国际学生文化节 ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน