สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน