สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ยกนิ้วมาตรการรักษาปลอดภัยดี มั่นใจตำรวจ-ท้องถิ่นร่วมใจดูแลโรงเรียนได้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ ร่วมเปิดการ Kick Off ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และติดตั้งตู้แดง ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจตรารักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วย

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ในวันนี้ พบว่าทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถพร้อมใช้งานและติดตั้งไฟส่องสว่างในยามวิกาล ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนอกเวลาราชการ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ส่วนภาพรวมของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศนั้น ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วครบ 100% แต่อาจจะยังไม่แล้วเสร็จในทุกพื้นที่ เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ แต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในภาพรวม ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้กระบวนการดำเนินไปได้เป็นปกติ วันนี้เราต้องสอดประสานการทำงานร่วมกัน เพราะโรงเรียนเป็นจุดเปราะบางที่อาจจะเกิดเหตุได้ง่าย จึงต้องมีการตรวจตราที่ละเอียดเข้มขึ้นกว่าเดิม โดยช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งทางตำรวจก็ให้ความมั่นใจว่าจะตรวจตราดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น ก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย

“เชื่อว่านี่จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้ครูสามารถดูแลจากระยะทางไกลได้ผ่านกล้องวงจรปิด เป็นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ตามข้อห่วงใยของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่ให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และตั้งใจที่จะลดภาระครูฯ อย่างจริงจัง และมั่นใจว่าการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ตำรวจ หน่วยงานท้องถิ่น จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้น เกิดเป็นภาพที่น่ารักของโรงเรียน ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับมือกันให้แน่นและทำงานกันอย่างชัดเจนขึ้น” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบ ยกเลิกให้ครูอยู่เวรรักษาการณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ดังนี้

1. กำหนดระยะเวลาในการเปิด ปิด สถานศึกษา ได้แก่ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิด 06.00 น. ปิด 18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

2. มอบหมายครูที่รับผิดชอบห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตรวจสอบความเรียบร้อย ปิดไฟ ปิดพัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดหน้าต่าง ล็อกประตูให้เรียบร้อย ในวันจันทร์ – ศุกร์ ภายในเวลา 18.00 น.

3. ครูที่มีความประสงค์มาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ให้จัดทำแบบขออนุญาตมาปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. ครูที่มีความประสงค์นำนักเรียนมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนนอกเวลาราชการ ให้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตพร้อมหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองที่กลุ่มบริหารวิชาการ และครูต้องมาควบคุมนักเรียนด้วยตนเองตลอดเวลาขณะทำกิจกรรม กรณีครูและบุคลากรฯ มีความประสงค์เข้ามาบริเวณสถานศึกษาโดยใช้เวลาไม่นาน ให้ลงนามในบันทึกการเข้าออกบริเวณโรงเรียน ที่ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียน

6. โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนอกเวลาราชการ

7. โรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถพร้อมใช้งานและติดตั้งไฟส่องสว่างในยามวิกาล ครอบคลุมทุกพื้นที่