สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรผู้นำด้านการคัดกรองเด็กพิเศษ

>>>>>>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็น ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรผู้นำด้านการคัดกรองเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และคณะครู ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาและความสำคัญในเรื่องการคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา