ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้เขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

เวลา 09.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้เขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)