รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน และห่างไกล สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 500 เครื่อง จากนายพชร วันรัตน์เศรษฐ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 500 เครื่อง แบ่งเป็น เครื่อง PC พร้อม Monitor จำนวน 180 ชุด และเครื่อง Notebook พร้อมกระเป๋า จำนวน 320 ชุด ให้แก่ โรงเรียนภายใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาและลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ สพฐ. ขอแสดงความขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา พร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในครั้งนี้ โดยทาง สพฐ. จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ ไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ต่อไป