เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net ป.6 ร.ร. สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ และสนามสอบโรงเรียนวัดรัตนาราม อำเภอไชยา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายนรินทรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะติดตาม นางสาวสมทรง นาคประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวายและคณะ นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามและคณะ ให้การต้อนรับ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 สนามสอบ 122 ห้องสอบ นักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 3,440 คน ทั้งนี้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2