เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net ม.3 ร.ร. สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะติดตาม นายโสภณ ทองจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และนายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้การต้อนรับ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีโรงเรียนในสังกัด 66 โรงเรียน นักเรียนสอบ O-NET ครบทุกโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11,354 คน สอบ 8,807 คน คิดเป็นร้อยละ 77.57 มีสนามสอบ 43 สนามสอบ แยกเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สนามสอบ และจังหวัดชุมพร 13 สนามสอบ รวม 324 ห้องสอบ สนามสอบนำร่องทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 9 สนามสอบ แบ่งเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สนามสอบ และจังหวัดชุมพร 2 สนามสอบ รวม 15 ห้องสอบ

ทั้งนี้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร