ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายวรายุทธ ทวีลาภผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง้า และสนามสอบโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามให้คำแนะนำในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดรวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าทดสอบฯ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย