สพป.ลำพูน เขต 2เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณจุดเช็คอิน สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้กิจกรรมวันวาเลนไทน์เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเพื่อดูแล คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2567