สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดสรรงบประมาณสถานศึกษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ตามปฏิทินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา พร้อมมอบนโยบายการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากนั้นมอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบไฟฟ้า-ประปา ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน โดยมี นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการร่วมพิจารณาจัดเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละสถานศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-ศราวุฒิ ขันเงิน-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ