สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามการขับเคลื่อนฯ ทักษะอาชีพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25467  นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และ สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง โรงเรียนบ้านโนนเปลือย อ.บ้านเขว้า โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวิชาช่างยนต์ การทำอาหาร เสริมสวย ฯลฯ แก่นักเรียนที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง เรียนสนุก กับทุกกิจกรรม