สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดตั้งโรงทานน้ำดื่ม เนื่องในงานรำและแสดงดนตรีถวายเจ้าพ่อพญาแลเนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดตั้งโรงทานน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล  ณ บริเวณภายในโดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  เนื่องในงานรำและแสดงดนตรีถวายเจ้าพ่อพญาแลเนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  โดยมีคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ จากทุกอำเภอ ซึ่งได้พร้อมใจมาร่วมกันรำและแสดงถวายเจ้าพ่อพญาแล  ณ บริเวณสี่ทิศของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาและ จำนวน 30,000 คน  โดยมีหน่วยงานภาครับ เอกชน  ประชาชน บริษัท ห้างร้านร่วมกันจัดทำโรงทานอาหารและน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก

ศิริรัตน์ หาญเวช