นิทรรศการเปิดโลกวิชาการและเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 สพม.พิจิตร

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการเปิดโลกวิชาการและเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567” โดยนายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.พิจิตร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากวิชาค้นคว้าอิสระ (Individual Study) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ที่จัดแสดงภายในและบริเวณโดยรอบหอประชุม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ภายใต้แนวคิด”ความดีที่อยากทำปัญหาซ้ำซ้ำที่อยากแก้ ” อันแสดงถึงการร่วมกันสร้างและพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม